Охолодження Центрів Обробки Даних з максимальною енергоефективністю

Охолодження Центрів Обробки Даних з максимальною енергоефективністю

Охолодження Центрів Обробки Даних з максимальною енергоефективністю

За допомогою цього рішення, механічне компресорне охолодження потрібно тільки кілька днів на рік, а в помірному кліматі - не потрібно взагалі.

Системи кондиціонування повітря в центрах обробки даних поглинають величезну кількість енергії. Але така ситуація не є вироком. Цілком можливо поєднати надійність з енергоефективністю в процесі охолодження серверних кімнат: відповіддю компанії Hoval на цей виклик є кліматичні блоки ServeCool.

ServeCool поєднує одразу три різні способи охолодження:

Метод фрікулінгу використовує зовнішнє повітря, що опосередковано (через теплообмінник) охолоджує внутрішнє повітря таким чином, що пил не може потрапити всередину високочутливих центрів обробки даних (ЦОД). Після того, як охолодження зовнішнім повітрям стає недостатнім, вступає в гру система адіабатичного охолодження (яка є вельми ресурсоефективною): вона використовує вологу для поглинання тепла з повітря, в результаті чого повітря охолоджується. В середньому, ці два методи покривають 97% загального часу роботи. Решту 3% часу працює система механічного охолодження. Ця концепція дублювання зумовлює максимальну надійність і мінімальне споживання енергії: на відміну від неї, звичайні системи охолодження, які послуговуються комбінацією фрікулінгу та механічного охолодження, використовують 50% змішаного режиму роботи та 25% – механічного охолодження.

Основними елементами концепції ServeCool є два високоефективних поперечнопотокових пластинчастих теплообмінника. Вони є втіленням ключових майстерств Hoval. З їх бічною довжиною 1,20 м, вони є одними з найбільших, виготовлених Hoval. Завдяки їх розміру, вони забезпечують ефективність рекуперації енергії вище середньої.

Завдяки адіабатичному процесу холодне повітря наближається до точки роси:

Для включення адіабатичного охолодження насос подає воду з лотка до розпилювальних форсунок. Усередині першого з двох пластинчастих теплообмінників, вода впорскується в потік зовнішнього повітря. Потім частина води випаровується і охолоджує повітря приблизно на 6 градусів до температури, близької до точки роси. Тепла вода потрапляю в лоток і знову помпується в розпилювальні форсунки. Другий пластинчастий теплообмінник, який розташований над першим, здійснює подальше випаровування. Одночасно він видаляє тепло з відпрацьованого повітря ЦОДу, яке подається в другий теплообмінник.

Завдяки системі управління ServeNet досягається максимальна ефективність використання енергії.

Разом, кліматичні блоки ServeCool і нещодавно розроблена система управління ServeNet утворюють закінчену систему ServeLine.

Система управління порівнює ефективність непрямого фрікулінгу, адіабатичного та механічного охолодження. Також керує тим, як вони взаємодіють між собою, оптимізуючи споживання енергії. Система постачає всю інформацію, необхідну для оцінки ефективності використання енергії (PUE) в режимі реального часу; ServeNet може бути повністю інтегрований в рішення управління інфраструктурою центру обробки даних (DCIM).

Шукаєте масштабовану холодопродуктивність? Просто додайте кілька блоків ServeCool!

ServeLine підходить для центрів обробки даних з площею від сотень до декількох тисяч квадратних метрів кондиціонованого простору. Потужність охолодження повністю масштабована: вона може бути адаптована до вимог простим додаванням кількох окремих ServeCool модулів, а також може бути розширена за декілька етапів.

Дуже низьке споживання енергії системою ServeLine тримає експлуатаційні витрати під контролем. У свою чергу, це знижує сукупну вартість володіння. Інвестиції швидко окуповуються завдяки заходам з енергозбереження.