Промислова вентиляція: вдосконалення проектів для виробничих цехів

Промислова вентиляція: вдосконалення проектів для виробничих цехів

Промислова вентиляція: вдосконалення проектів для виробничих цехів

Сучасні системи вентиляції та кондиціонування забезпечують таку якість повітря у виробничих залах, яка відповідає законодавчим вимогам щодо умов на робочих місцях. Якщо вентиляційні системи мають бути ефективними та економічними, важливо враховувати впливи повітряних потоків у приміщенні та припливного повітря дуже ретельно.

Виробничі цехи сильно відрізняються один від одного за своєю конструкцією та використанням. І вимоги до температури та вологості повітря в приміщенні також ніколи не є однаковими. Уніфікованого рішення для систем вентиляції та кондиціонування повітря цехів просто не існує – промислові будівлі та конструкції систем вентиляції занадто сильно відрізняються. В разі створення спеціалізованих, ефективних систем вентиляції важливо розподілити потік припливного повітря, контролюючи потоки повітря в приміщення таким чином, щоб тепло, вологість та забруднюючі речовини ефективно збиралися і видалялися з витяжним повітрям. Розумний вибір повітряних потоків в приміщенні тут є абсолютно важливим. Залежно від конкретного профілю навантаження, концепція вентиляції змішаними та стратифікаційними потоками, як правило, є найбільш популярним вибором у виробничих цехах.

Спеціалізована вентиляція залу: теплові потоки як параметр розміщення

Загальне правило: змішаний потік використовується для менших теплових і забруднюючих навантажень, тоді як стратифікаційний потік використовується для більших навантажень.

У випадку вентиляції змішаним потоком, умови, необхідні тільки в робочій зоні, створюється в усьому залі. Ось чому використання цього методу обмежено наявністю менших теплових та забруднюючих навантажень. Якщо концентрації забруднюючих речовин відносно високі, біля їх джерел потрібні додаткові пристрої для збору та витяжні системи. Необхідний потік припливного повітря розраховується окремо для теплових та забруднюючих навантажень, і більше значення береться за основу для проектування.

Схематичне зображення вентиляції змішаними потоками у виробничому цеху

Схематичне зображення вентиляції змішаними потоками у виробничому цеху

З великими тепловими та забруднюючими навантаженнями, пов’язаними з певним точковим джерелом , тобто вивільненими в теплових потоках, може ефективно впоратися вентиляція стратифікаційними потоками. Слід зазначити, що на прилеглих територіях можуть виникати додаткові викиди з теплових потоків і другорядних джерел, що виділяють забруднення (наприклад, від заготовок для тимчасового зберігання або від стружки). Все зводиться до розрахунків забруднюючого навантаження (витяжне повітря) та припливного повітря через відповідні теплові потоки. Для того, щоб відбувся ефект “прикордонного прошарку”, потоки повітря, які переміщуються вгору і спрямовуються вниз, повинні бути рівними.

Якщо для повітряного потоку обирається вентиляція стратифікаційним потоком, важливо забезпечити, щоб в робочу зону могли бути проведені відповідні повітропроводи та були відсутні бокові потоки.

Схематичне зображення вентиляції стратифікаційним потоком у виробничому цеху

Схематичне зображення вентиляції стратифікаційним потоком у виробничому цеху

Вплив місцевих витяжок

Місцеві витяжки мають великий вплив на якість вентиляційних рішень. Вони гарантують, що виділені забруднення збираються в момент їх утворення з метою їх подальшого видалення з приміщення. Якщо забруднення потрапляють у робочу зону через неповний процес збирання, потрібно багато додаткових зусиль, щоб видалити їх за допомогою додаткових вентиляційних заходів.

Метою місцевих витяжок є досягнення максимальної ефективності, одночасно зі зведенням до мінімуму зібраного повітря. Тому потрібне ретельне проектування цих пристроїв, тим більше, що експлуатаційні витрати та початкові інвестиції (наприклад, повітропровід, фільтр і вентилятор) зростають зі збільшенням зібраного потоку повітря.

Якщо місцеві витяжки заплановані або вже існують, зібрану через них кількість повітря потрібно додати до розрахованої кількості припливного повітря, як у випадку змішаного, так і стратифікаційного потоку.

Щоб уникнути потрапляння забрудненого повітря назад у робочу зону, важливо також забезпечити, щоб повітря, видалене місцевою витяжкою не було усім витяжним повітрям.

Потік повітря необхідного об’єму у верхній частині залу може бути гарантований за умови двох заходів:

  • Розміщення отворів витяжної вентиляції у найвищій точці залу (можливій).
  • • Обчислення кількості витяжного потоку повітря з використанням m & AB ³ 0,3 • m & ZU. У випадку стратифікаційного потоку, в найвищій точці слід випускати не менше 20% потоку повітря.

Вплив повернення очищеного повітря

Повернення очищеного витяжного повітря передбачає видалення забрудненого повітря з робочої зони, його очищення та повернення в приміщення. У випадку:

  • вентиляції змішаним потоком, немає змін для потоку припливного повітря.
  • якщо мова йде про вентиляцію стратифікованим потоком з поверненням в нижню зону приміщення, немає змін для потоку припливного повітря. У разі повернення у верхню зону приміщення, потік повернутого повітря додається до потоку припливного повітря.

Схематичний опис проекту виробничого цеху:

Схематичний опис проекту виробничого цеху