Яке значення має маркування CE та декларація про відповідність компонентів для блоків ОВК? Що потрібно знати

Яке значення має маркування CE та декларація про відповідність компонентів для блоків ОВК? Що потрібно знати

Яке значення має маркування CE та декларація про відповідність компонентів для блоків ОВК? Що потрібно знати

Маркування СЕ являє собою підтвердження від виробника продукту, в якому зазначено, що - відповідно до Регламенту ЄС 765/2008 - продукт відповідає основним вимогам директив, які застосовуються до нього. Це не печатка якості. Для отримання маркування СЕ, виробник повинен виконати процедуру оцінки відповідності; вона повинна охопити пункти, наведені нижче, і виробник несе відповідальність за її організацію.

CE – що це означає?

 • Визначення відповідного законодавства ЄС
 • Складання списку наведених директив
 • Виконання оцінки ризику та забезпечення відповідності продукту вимогам
 • Складання технічної документації
 • Перевірка інструкції з експлуатації
 • Після того, як зазначені вище пункти закінчені, може відбутися заключний етап: декларація відповідності видається і потім постачається разом із продуктом.

Оцінка ризику (виконана відповідно до EN ISO 12100) є основною частиною цієї процедури. Вона вказує на ризики, джерелом яких може бути блок, а також про потенційні джерела шкоди здоров’ю, які він може містити, і окреслює заходи, які необхідно вжити для запобігання виникненню цих сценаріїв.

Клієнт не отримує сертифікатні документи, пов’язані з першими п’ятьма пунктами вище: вони залишаються у виробника, і, можливо, вони будуть надані державним установам на їх обґрунтовану вимогу. Наприклад, це може статися, якщо виникнуть будь-які заперечення щодо вимог щодо здоров’я та безпеки продукту. Якщо документи не можуть бути представлені на вимогу, продукт не вважається сертифікованим за CE, і внаслідок цього він вважається таким, що має суттєвий дефект.

CE та блоки ОВК

Отже, як це стосується блоків ОВК? Виходячи з пункту 1, наведеного вище, Європейськими Регламентами та Директивами, що застосовуються до блоків ОВК, є:

 • Директива про безпеку машин 2006/42/EC (регулює гармонізацію вимог до машин щодо здоров’я та безпеки)
 • Директива ERP 2009/125/EC або скорочено Директива по Екодизайну  (наводяться загальні специфікації для створення екологічно чистих розробок продуктів, які споживають енергію)
 • Директива про низьковольтне обладнання 2014/35/EC (регулює декларацію відповідності для вбудованих компонентів, таких як двигуни)
 • Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/EC (вказується вимоги щодо електромагнітної сумісності компонентів, таких як захист від впливу зовнішніх електромагнітних полів на електронні компоненти та запобігання випромінення електромагнітних полів інверторами частот)

Можливе застосування додаткових Директив (пункт 2) в залежності від компонентів в блоках та способу використання блоків. Це можуть бути:

 • Директива про обладнання під тиском 97/23/EC (у випадках, коли рівні тиску високі та/або високі температури (> 120°C) виникають у теплообмінниках)
 • Директива про газові прилади 90/396/EC (стосується приладів, що спалюють газоподібне паливо)
 • Регламент CPD/будівельних виробів EU 305/2011 (необхідно застосовувати у випадку агрегатів з функцією вилучення диму)
 • Директива ATEX 2014/34/EU (охоплює блоки та системи захисту, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах)

Які вимоги Директиви про безпеку машин?

Директива про безпеку машин описує процедуру оцінки відповідності, яка повинна застосовуватися до машин, включно з ОВК. Вона робить різницю між:

 • завершена машина, готова до використання, і
 • частково завершена машина, яка не підходить для використання в якості автономного пристрою

ОВК блоки вважаються завершеними машинами, якщо вони годяться для використання та експлуатації. Це означає, що вони повинні бути обладнані

 • системами вимірювання, контролю та регулювання
 • інтегрованими системами опалення та/або охолодження, або
 • комплектними регулюючими вузлами для нагріву та/або охолодження (це означає, що машина підходить для використання та експлуатації, щойно вона підключена до джерела тепло/холодоносія)

Тільки для завершеної машини можна отримати сертифікати відповідності та маркування СЕ.

Прикладом частково завершених машин є ОВК блоки без систем вимірювання, контролю та регулювання. Відповідно до Директиви про безпеку машин, такий вид техніки не може мати маркування СЕ. Замість цього, вона постачається з декларацією про відповідність компонентів та настановами з монтажу. У декларації про відповідність компонентів виробник повинен вказати, які вимоги Директиви про безпеку машин застосовуються до частково завершеного обладнання, і тому їх необхідно дотримуватися. Важливо зазначити, що частково завершена машина після її перетворення на придатне для використання обладнання (наприклад, після встановлення системи вимірювання, контролю та регулювання), не може бути здана в експлуатацію, допоки вона вважається такою, що відповідає вимогам декларації про відповідність компонентів. На практиці це означає, що процедура відповідності для отримання маркування СЕ повинна бути виконана до введення обладнання в експлуатацію.

Які вимоги Директиви ErP?

Директива ErP визначає загальні критерії оцінки потенціалу заощаджень, визначає мінімальні вимоги до енергоефективності та враховує ефективність використання ресурсів упродовж усього життєвого циклу – від виробництва та експлуатації  і до утилізації. Регламент ЄС 2014/1253 визначає спосіб виконання Директиви ErP.

За що виробник несе відповідальність

Виробник несе відповідальність за декларацію про те, що блоки, які він постачає на ринок, відповідають вимогам, які застосовуються до них. Важливо зазначити, що термін “Виробник” має широкий спектр; це стосується не тільки тієї компанії, яка виробляє блок ОВК. Термін “Виробник” також може використовуватися з посиланням на компанію, яка будує або проектує систему – це означає, що навіть проектувальники можуть вважатися “виробником” в контексті розуміння відповідальності Директивою про безпеку машин. Наприклад, якщо блок ОВК постачається без системи вимірювання, управління та регулювання, а ця система згодом інтегрується в нього, як визначено саме проектувальником, можливо звернутися до проектувальника як до “виробника”. У подібних випадках проектувальник є тим, хто відповідає за виконання процедури оцінки відповідності, щоб отримати маркування СЕ.

Поставки компонентів

Обсяг відповідальності також може змінюватися, якщо споживач постачає компоненти, що підпадають під дію нормативно-правових актів ЄС, а саме: системи вимірювань, контролю і регулювання, фільтри, системи відновлення тепла або вентилятори, і ці компоненти потребують встановлення третьою стороною або на фабриці, або на будівельному майданчику. Цей виробник не може провести оцінку, якщо це станеться. Замість цього, заводський виробник одержує титул “виробника” і тому відповідає за виконання процедури оцінки відповідності для отримання маркування СЕ.

Визначення відповідальних осіб

Незважаючи на те, що регламенти та директиви забезпечують точне визначення відповідних областей відповідальності, ми можемо побачити з цієї інформації, що вони не вказують, які конкретні особи несуть цю відповідальність. У кожному проекті є особа, яка відповідає за отримання необхідної сертифікації СЕ та призначається на основі конфігурації системи. Якщо ситуація передбачає постачання блоку ОВК, який класифікується як частково завершена машина, ця особа повинна бути призначена до укладення договору. Сертифікація СЕ – це трудомісткий, витратний процес, тому будь-які тендерні документи потребують розгалуженого додаткового сервісу.

Якщо блок ОВК вважається завершеною машиною, то разом із ним постачаються необхідні декларація відповідності та маркування СЕ. З цієї причини рекомендується обирати такі конфігурації блоків ОВК, які в кінцевому рахунку будуть постачатися з сертифікацією СЕ. Це найбільш простий варіант, і також найбезпечніший.